tag 标签: 拖船

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
售:1999年近海4000马力普通拖船 山东 潍坊市 attach_img 船舶交易 wjj15064482720 2021-11-6 0 972 wjj15064482720 2021-11-6 15:17
出售65米三用拖船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 a18650505123 2021-9-28 0 942 a18650505123 2021-9-28 20:19
售:2016年沿海900马力拖船 山东 潍坊市 attach_img 船舶交易 wjj15064482720 2021-10-31 0 829 wjj15064482720 2021-10-31 20:16
出售1700ps全回转拖船 福建 福州市 attach_img 船舶交易 sc1541341084 2021-7-2 0 910 sc1541341084 2021-7-2 09:34
售:2021年近海6600马力普通拖船 山东 潍坊市 attach_img 船舶交易 wjj15064482720 2021-8-27 0 943 wjj15064482720 2021-8-27 07:52
出售2400马力普通拖船 福建 福州市 attach_img 船舶交易 ship 2021-6-6 0 742 ship 2021-6-6 11:41
出售2400马力普通拖船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 13685096458 2021-6-5 0 796 13685096458 2021-6-5 10:04
出售12000马力拖船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 a18650505123 2021-5-25 0 1119 a18650505123 2021-5-25 23:06
沿海拖船 福建 福州市 attach_img 船舶交易 sc1541341084 2021-5-16 0 954 sc1541341084 2021-5-16 18:12
出售:AHTS10800马力三用拖轮,近海拖船,多用途拖船 福建 ... attach_img 船舶交易 sc1532175439 2021-5-12 0 796 sc1532175439 2021-5-12 21:06
租售:1998年近海12000马力三用拖船 山东 潍坊市 attach_img 船舶交易 wjj15064482720 2021-6-2 0 1022 wjj15064482720 2021-6-2 12:58
5200马力全回转拖船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 fuanship 2021-4-16 0 874 fuanship 2021-4-16 08:19
出售 7000HP全回转拖船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 huahai 2021-4-15 0 731 huahai 2021-4-15 08:22
售:2021年沿海1200马力全回转拖船 山东 潍坊市 attach_img 船舶交易 wjj15064482720 2021-6-13 0 772 wjj15064482720 2021-6-13 21:19
出售2640马力拖船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 a18650505123 2021-3-12 0 887 a18650505123 2021-3-12 22:45
1320马力拖船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 fuanship 2021-3-4 0 756 fuanship 2021-3-4 08:16
出售2001年造2640马力沿海普通拖船 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-2-23 0 752 sc1582801080 2021-2-23 16:28
出售3300马力普通拖船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 a18650505123 2021-1-3 0 871 a18650505123 2021-1-3 12:09
售1990年3950马力沿海全回转拖船 山东 青岛市 attach_img 船舶交易 qdpanocean 2020-12-19 0 695 qdpanocean 2020-12-19 19:19
售2012年6000马力沿海普通拖船 山东 青岛市 attach_img 船舶交易 qdpanocean 2020-12-7 0 746 qdpanocean 2020-12-7 18:39