tag 标签: 拖轮

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
拖轮 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 qn1600242536 2021-10-2 0 1078 qn1600242536 2021-10-2 23:05
拖轮 供应拖轮 attach_img 船舶交易 zjshipping 2018-8-29 0 726 zjshipping 2018-8-29 19:55
出租1600马力沿海普通拖轮 江苏 南通市 attach_img 船舶交易 tony_han 2021-11-16 0 1218 tony_han 2021-11-16 16:39
出售4000马力全回转拖轮2011年福建造 福建 福州市 attach_img 船舶交易 sc1589353038 2021-11-13 0 915 sc1589353038 2021-11-13 23:11
3000马力普通拖轮 attach_img 船舶交易 sc1533778592 2021-11-12 0 1301 sc1533778592 2021-11-12 21:23
出售12000马力拖轮 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-11-8 0 1033 sc1582801080 2021-11-8 19:52
售:1999年近海4000马力普通拖船 山东 潍坊市 attach_img 船舶交易 wjj15064482720 2021-11-6 0 973 wjj15064482720 2021-11-6 15:17
出售2000马力拖轮 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-10-27 0 1080 sc1582801080 2021-10-27 22:11
出售:2013年造6000马力全回转拖轮 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 zhenglx 2021-10-27 0 735 zhenglx 2021-10-27 16:35
出售三用拖轮 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-10-17 0 989 sc1582801080 2021-10-17 18:25
普通拖轮 北京 attach_img 船舶交易 sc1610588841 2021-10-11 0 883 sc1610588841 2021-10-11 11:29
4400马力普通拖轮兼起锚双用船 attach_img 船舶交易 sc1633755305 2021-10-9 0 831 sc1633755305 2021-10-9 14:18
出售2016年900马力拖轮 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-10-9 0 968 sc1582801080 2021-10-9 10:42
出售5000马力全回转拖轮 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 13685096458 2021-10-5 0 936 13685096458 2021-10-5 21:01
出售两艘3200马力全回转拖轮 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 13685096458 2021-10-5 0 710 13685096458 2021-10-5 09:08
售3000马力拖轮兼起锚艇 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-9-29 0 854 sc1582801080 2021-9-29 22:07
出售65米三用拖船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 a18650505123 2021-9-28 0 945 a18650505123 2021-9-28 20:19
出售3200马力和5000马力新造全回转拖轮 福建 福州市 attach_img 船舶交易 sc1589353038 2021-9-28 0 939 sc1589353038 2021-9-28 09:07
出售6000马力拖轮 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-9-25 0 1158 sc1582801080 2021-9-25 10:42
出售新造5000马力全回转拖轮 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 huahai 2021-9-25 0 943 huahai 2021-9-25 10:16