tag 标签: 油船

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
小油船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 qn1600242536 2021-4-10 0 1219 qn1600242536 2021-4-10 16:55
油船 福建 福州市 attach_img 船舶交易 sc1589353038 2020-12-12 0 771 sc1589353038 2020-12-12 19:36
供油船 YT-2767:供应500吨供油船 浙江 舟山市 attach_img 船舶交易 yatai 2018-8-29 0 1159 yatai 2018-8-29 14:51
油船改造养鱼工船 专业建造5000吨以下工程船/油船/化工船 attach_img 船舶交易 dtpa 2018-8-29 0 520 dtpa 2018-8-29 15:37
3000吨双底双壳油船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 fuanship 2021-11-8 0 791 fuanship 2021-11-8 15:30
内河加油船 江苏 无锡市 attach_img 船舶交易 appac0ff4 2021-11-6 0 897 appac0ff4 2021-11-6 14:23
售:2008年沿海500吨双底单壳油船 山东 潍坊市 attach_img 船舶交易 wjj15064482720 2021-11-4 0 679 wjj15064482720 2021-11-4 17:03
出售2017年建造811载重吨油船 江苏 南通市 attach_img 船舶交易 tony_han 2021-11-2 0 1135 tony_han 2021-11-2 13:54
出售2010年建造7800载重吨油船 江苏 南通市 attach_img 船舶交易 tony_han 2021-11-2 0 838 tony_han 2021-11-2 15:42
出售12500吨2018年造油船 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-10-27 0 722 sc1582801080 2021-10-27 19:00
加油船800吨 attach_img 船舶交易 sc1635154982 2021-10-26 0 920 sc1635154982 2021-10-26 20:40
出售2010年造1000吨双底单壳三级油船 广东 深圳市 attach_img 船舶交易 vincentqi 2021-10-26 0 693 vincentqi 2021-10-26 08:23
出售1000吨油船 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-10-24 0 995 sc1582801080 2021-10-24 20:12
出售500t油船 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-10-23 0 1111 sc1582801080 2021-10-23 21:18
出售6631吨油船 江苏 南通市 attach_img 船舶交易 tony_han 2021-10-19 0 755 tony_han 2021-10-19 13:51
出售961吨油船 江苏 南通市 attach_img 船舶交易 tony_han 2021-10-19 0 811 tony_han 2021-10-19 17:54
出售12500吨油船 江苏 南通市 attach_img 船舶交易 tony_han 2021-10-19 0 992 tony_han 2021-10-19 23:00
出售: 【二类化学品油船】 attach_img 船舶交易 guoyu 2021-10-18 0 853 guoyu 2021-10-18 21:27
出售1500吨油船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 13685096458 2021-10-9 0 865 13685096458 2021-10-9 09:05
出售970吨成品油船 香港 attach_img 船舶交易 sc1582801080 2021-10-9 0 683 sc1582801080 2021-10-9 07:01