tag 标签: 宁德市

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
拖轮 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 qn1600242536 2021-10-2 0 1121 qn1600242536 2021-10-2 23:05
出售!灯光铺鱿鱼 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 qn1600242536 2021-9-6 0 948 qn1600242536 2021-9-6 22:34
小船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 qn1600242536 2021-5-25 0 1072 qn1600242536 2021-5-25 22:31
小油船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 qn1600242536 2021-4-10 0 1267 qn1600242536 2021-4-10 16:55
垃圾船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 fuanship 2020-11-19 0 1147 fuanship 2020-11-19 19:16
出售:汽车渡船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 zhenglx 2020-11-10 0 1239 zhenglx 2020-11-10 18:40
低价出售:1300吨货改水船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 zhenglx 2020-10-14 0 1226 zhenglx 2020-10-14 16:49
出售:沿海供水船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 zhenglx 2020-9-29 0 1081 zhenglx 2020-9-29 16:51
出售: 40吨 沿海起锚船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-7-6 0 1017 sc1564459968 2020-7-6 16:43
出售:1500吨自吸自卸沙船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-6-27 0 986 sc1564459968 2020-6-27 15:22
出售:1000T 货改冻品船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-6-23 0 1193 sc1564459968 2020-6-23 07:40
出售:带证海钓船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-6-4 0 1210 sc1564459968 2020-6-4 14:50
出售:03年造 238位 普通客运船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-6-4 0 962 sc1564459968 2020-6-4 12:04
出售:25T无证改装吊船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-6-4 0 760 sc1564459968 2020-6-4 14:18
出售:部队退役登陆艇 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-6-4 0 998 sc1564459968 2020-6-4 13:33
出售:1800T 日本多用途船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-5-31 0 999 sc1564459968 2020-5-31 12:49
出售:200T 渔式干货船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-5-23 0 948 sc1564459968 2020-5-23 07:02
出售:1250T干货船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-5-18 0 1037 sc1564459968 2020-5-18 22:22
出售:1150T 干货船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 sc1564459968 2020-5-18 0 1082 sc1564459968 2020-5-18 13:21
出售230吨货改水船 福建 宁德市 attach_img 船舶交易 zhenglx 2020-5-14 0 982 zhenglx 2020-5-14 18:17